Historie Aeroklubu Karlovy Vary

 

Amatérské létání v Karlových Varech má historii sahající až do roku 1894, kdy letecké výkony Otty Lilienthala vzbudily zájem několika karlovarských měšťanů a vedly k založení leteckého klubu. (Více se můžete dočíst na našich stránkách v odkazu Historie)

Po vzniku samostatného Československa, v roce 1922, vznikl přímo na popud T. G. Masaryka Masarykův letecký fond (navazující na jeho známý výroku, že vzduch je naše moře). Později, v den narozenin T. G. Masaryka – 7. 3. 1926, byla založena Masarykova letecká liga (MLL), jako organizace, která měla za úkol propagovat a podporovat činnost československého letectví, vedle osvěty, stavby modelů a školení leteckého personálu zajišťovala materiálně a odborně vznik prvních 154 místních skupin, které měly velmi brzy více než 9000 členů. Hlavním organizátorem byl náčelník vojenské kanceláře prezidenta a přednosta leteckého odboru MNV generál Stanislav Čeček.

Generál Stanislav Čeček se narodil 13. 11. 1886 v obci Líšně na Benešovsku. V roce 1913 odjel za prací do Ruska. Zde jej zastihla první světová válka. V roce 1914 vstoupil do České družiny a stal se významným důstojníkem, který byl oceněn řadou vyznamenání. Postupně se vypracoval na velitele divize Husitské a nakonec velel všem československým jednotkám na Dálném východě. Zpět do Československa se vrátil v roce 1920 v hodnosti generálmajora. Zde působil v roce 1920-21 ve funkci zástupce náčelníka  hlavního štábu, od roku 1924 byl náčelníkem Vojenské kanceláře prezidenta republiky a od roku 1926 byl přednostou leteckého odboru MNO. V roce 1929 byl jmenován vojenským velitelem v Českých Budějovicích, kde se zasloužil o rozvoj letectví, založení letiště v Plané a byl úřadujícím předsedou Jihočeského aeroklubu. Zemřel na následky komplikací po operaci 29. května 1930.

V Karlových Varech byla založena Masarykova letecká liga ke konci 20 let a jejím předsedou se stal JUDr. Zdeněk Dunovský,  policejní úředník.  Spolu s městskými orgány v Karlových Varech realizovali myšlenku na stavbu letiště a inspirovali založení aeroklubu. Aby bylo s čím létat, musel se kluzák nejprve postavit.  Byl navržen typ SKAUT a stavba trvala dva roky.  Do vzduchu se dostával pomocí gumových lan napínaných kamarády pilota. Letové časy se počítaly na vteřiny.  Aby se letový čas prodloužil, muselo se létat na vhodném svahu, kdy po vzletu měl kluzák již určitou výšku nad terénem.  O to větší námaha byla vrátit kluzák opět na místo vzletu.  Byla to dřina! 

Aby bylo možné létání i na rovném terénu letiště bylo třeba navijáku,  kterým se  kluzák dostal do výšky několika set metrů. Jen tak bylo možné provádět manévry, které zdokonalují pilotní umění.  Členové klubu takový naviják sami sestrojili a dokonce byl opatřen i motorový letoun schopný aerovleku.  To vše však přišlo příliš pozdě, politická situace v pohraničí vůbec nebyla příznivá, následovala Mnichovská dohoda, okupace, válka….. Zůstala jen vzpomínka na jména pánů Viléma Bittnera, Lápky, Koukola a Haida, kteří ještě před okupací splnili podmínky pro získání odznaku A a B.

http://aeroklub.pocasi-hb.cz/historie/hisobrazky/051.jpg

Takto se v roce 1958 referovalo o letectví….

Po porážce nacistického Německa v roce 1945  se v Československu opět začalo organizovat sportovní létání.  Materiálu zbylo dost po nacistech a i československý letecký průmysl začal realizovat práci našich leteckých konstruktérů, kteří se již během válečných let připravovali na mírovou výrobu sportovních letadel. V Karlových Varech se sice z počátku chodilo létat ještě na svahy v okolí, ale v roce 1947 byl založen i motorový odbor s letounem Z-281 a dvěma letouny PIPER CUB pod vedením J. Čermáka. Plachtařský odbor disponoval v roce 1946 16 kluzáky, navijákem a transportními vozy.

 Organizace československého sportovního létání byla zpočátku velmi chaotická: ČNA, ČSLL, DOSLET. Nakonec v roce 1953 zakotvilo československé sportovní létání pod organizací Svazarm. Vzhledem k neustále rostoucí potřebě pilotů pro vojenské i civilní potřeby byly aerokluby dotovány státem a nová letecká technika posunula československé sportovní létání na světovou úroveň. Typová řada Sokolů z Chocně, Zlínů, Aerovleku 45, větroňů Šohaj a Luňák, posunula úroveň sportovního letectví nejen v Československu ale i v mnoha zemích, kam se naše výrobky prodávaly.

http://aeroklub.pocasi-hb.cz/plachtari/plaobrazky/a47.jpg

Kluzáky VT – 109 Pionýr v roce 1953

http://aeroklub.pocasi-hb.cz/plachtari/plaobrazky/020.jpg

Zpětný naviják z 50tých let

http://aeroklub.pocasi-hb.cz/plachtari/plaobrazky/055.jpg

Kluzák Kmotr

http://aeroklub.pocasi-hb.cz/plachtari/plaobrazky/091.jpg

Aerovlek

 

http://aeroklub.pocasi-hb.cz/motorari/motobrazky/036.jpg

Část letového parku aeroklubu

http://aeroklub.pocasi-hb.cz/motorari/motobrazky/039.jpg

Přistání letounu Z-126 pilotovaného Zdeňkem Krejčíkem, kterému tímto děkujeme za poskytnutí fotografií pro tento článek

V Aeroklubu Karlovy Vary byl založen paraodbor,  který se v krátké době rozrostl na několik set členů.  Pod vedením Jana Hoťka dosáhli karlovarští parašutisté vynikajících úspěchů. Jako reprezentanti naší republiky vyhráli mnoho mezinárodních soutěží a stali se mistry světa. Jména Eva Hříbalová a Dieter Mally připomínají toto období. Jan Hotěk byl zvolen do funkce viceprezidenta FAI, kterou mnoho let vykonával.

http://aeroklub.pocasi-hb.cz/paragani/parobrazky/023_s.jpg

                                                           Jan Hotěk

http://aeroklub.pocasi-hb.cz/paragani/parobrazky/024.jpg

                                   Původní dřevěná paravěž

http://aeroklub.pocasi-hb.cz/paragani/parobrazky/049.jpg

                        Padák PTCH – 4

http://aeroklub.pocasi-hb.cz/paragani/parobrazky/111.jpg

                        Příprava populární AN-2 před vysazovacím letem

 

Ke konci padesátých let bylo pro výcvik v bezmotorovém létání využíváno i letiště Chyše kde se konala soustředění a mohl probíhat  nerušený  navijákový provoz.

http://aeroklub.pocasi-hb.cz/plachtari/plaobrazky/001.jpg

Letiště Chyše – 50tá léta

 Aeroklub Karlovy Vary organizoval mnohá soustředění reprezentantů zvláště v letecké akrobacii.  Pořádáním leteckých dnů Aeroklub Karlovy Vary plnil úkol propagace sportovního létání v naší zemi. Snad jen namátkou můžeme jmenovat v roce 1976 Mistrovství v letecké navigaci, 1978 XV. mistrovství v seskoku padákem, 1980 Přebor v letecké akrobacii ČSR, 1987 Letecký den s Květy, 1991 Letecký den s Reflexem, 1992 Mistrovství ČSFR v přesném létání s mezinárodní účastí, 1993 Světový pohár v přesném létání, 1994 Mistrovství světa v přesném létání a v letech 1995 - 2002 Karlovarský pohár v letecké akrobacii.

http://aeroklub.pocasi-hb.cz/motorari/motobrazky/099.jpg

 

Pozn.

Tato velmi stručná historie aeroklubu si neklade za cíl podrobné mapování celé historie, ale je jen stručným průřezem bohaté činnosti. Budeme velmi rádi, když nám tento článek pomůžete doplnit ať již fakty, dokumenty, či fotografiemi.

Za podklady a fotografie k tomuto textu děkujeme pánům Vladimíru Novému a Zdeňku Krejčíkovi, kteří nám pomohli složit dohromady i tento stručný text.

Vaše příspěvky nám, prosím, zasílejte na adresu: info@prateleletiste.cz

Mnohem více fotografií z činnosti aeroklubu můžete nalézt na stránkách: http://aeroklub.pocasi-hb.cz