Image

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili příznivci karlovarského letiště s cílem podílet se na připomínce tradic karlovarského letiště, podpoře jeho zachování a rozvoje s důrazem na dodržování pravidel vzájemného respektu ze strany samotného letiště, okolních obcí, návštěvníků a letecké obce.

Činnost spolku spočívá především v pořádání kulturních a společenských akcí, organizování odborných a vzdělávacích seminářů a publikační činnosti.

STANOVY